Open monumentendag 2022

Open Monumentendag op de Joodse begraafplaats op 11 september e.k.

De afdeling Monumentenzorg en Welstand van de gemeente Den Haag organiseert samen met andere partijen jaarlijks de openstelling van uiteenlopende monumenten tijdens Open Monumentendag, in het tweede weekend van september. Er worden activiteiten georganiseerd zoals rondleidingen, fiets- en vaartochten rondom prachtig cultureel erfgoed.

Het doel is om een zo breed mogelijk publiek te bereiken en een bezoek aan de  Open Monumentendag zo laagdrempelig mogelijk te maken.

In het kader hiervan is de oude Joodse begraafplaats – een Rijksmonument – op 11 September opengesteld voor het publiek van 12:00-17:00, en worden er gratis rondleidingen gegeven.

Voor verdere informatie zie https://www.openmonumentendag.nl/monument/joodse-begraafplaats-8/