30 – Mr. Willem George Belinfante

Luister naar de audio versie van deze pagina

Den Haag, 8 oktober 1904 –  Den Haag, 3 februari 1997

Willem George Belinfante is de kleinzoon van Mr. George Gerson Belinfante.

Hij wordt als jurist aangesteld bij het Ministerie van Justitie op de afdeling die wetten moet voorbereiden. Daarnaast zet hij zich zeer actief in voor de Joodse gemeenschap, zowel voor de Asjkenazische als voor de Sefardische.

In 1929 wordt hij bestuurslid van de Vereniging tot Verschaffen van Woningen aan Minvermogenden en in 1930 neemt hij het secretariaat over. Hij blijft tot 1940 secretaris, als hij met zijn zuster Ada naar England vlucht.  Op 16 april 1941 wordt het bestuur van de Vereniging overgenomen door niet-joodse vrienden van de bestuursleden, die het kapitaal voor confiscatie door Duitsers behoeden. Wim Belinfante vlucht aan boord van de reddingboot Zeemanshoop als ‘Engelandvaarder’. Bij zijn dood laat hij geld na om een reddingboot te financieren.

Mr. Willem George Belinfante

Willem George Belinfante
(bron: Netwerk Oorlogsbronnen)

In Londen was hij de ontwerper van de wetsbesluiten over het rechtsverkeer na het beëindigen van de oorlog met de Duitse bezetter. Gedurende vele jaren was Wim Belinfante voorzitter van de Portugees-Israëlitische Gemeente in Den Haag. 

Na de oorlog keren de vooroorlogse bestuursleden terug, waaronder ook Willem George, die door de regering-Gerbrandy in mei 1945 als raadsadviseur van Justitie naar Nederland wordt gestuurd. Hij wordt geacht een oplossing te zoeken voor het probleem van de oorlogspleegkinderen.
Hij heeft een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de naoorlogse Herstelwetgeving.
Op het ministerie van Justitie klimt hij op tot raadadviseur en plaatsvervangend secretaris-generaal. De harmonisering van uiteenlopende wetgevingen in Benelux-verband staat op zijn naam.

Hij wordt in 1954 voorzitter van de Vereniging tot verschaffen van Woningen aan Minvermogenden, wat hij tot zijn aftreden in 1977 blijft.  Als voorzitter heeft hij tegen de gemeentepolitiek moeten optornen om het complex woningen (bekend als de ‘Van Ostade Woningen’) dat met afbraak werd bedreigd, te behouden en dat is uiteindelijk gelukt. 

Willem Belinfante wordt ook secretaris van de studiecommissie van de Maatschappij tot Nut van Israëlieten in Nederland. In de jaren 1970-1972 is hij voorzitter van de Loge Hollandia van B’nai B’rith. Als zodanig tikt hij de minister van Justitie, mr. Van Agt, in een lange brief op de vingers naar aanleiding van diens voornemen de ‘Drie van Breda’ vrij te laten. Daarin speelt uiteraard de positie van Belinfante op het ministerie een rol.

Hij overlijdt in 1997.

Bronnen:

  • De geschiedenis van de Belinfantes, waarschijnlijk een van de meest interessante joodse families in Nederland, is uitvoerig beschreven in een artikel van I.B. van Creveld, dat te vinden is via www.nljewgen.org/1226-2. Dit artikel is geschreven door Het Gilde Den Haag.
  • Nederlandse Kring van Joodse Genealogie
  • Wikipedia
  • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek