grafsteen Sarah de Groot

Plattegrond

Op de begraafplaats rusten 10.000 joodse mannen, vrouwen en kinderen uit alle lagen van de Haagse bevolking van de afgelopen 320 jaar.

De bijna 3.000 nog bestaande grafstenen markeren de graven van o.a.:

1 Ziskind Pos (Alexander Polak), oprichter van de begraafplaats, oudste, eerste, Hoogduitse graf, 1697
2 Beile Pos, vrouw van Ziskind Pos, 1700
3 Jozef Israël Mello, voorzanger, tweede begravene, eerste Portugese graf, 1699
4 Tsadik Cohen Belinfante, belangrijke rabbijn, 1786
5 Arje Leib Löwenstam, rabbijn, zoon van rabbi Saul Löwenstam, “Saul Amsterdammer”
6 Dina Halevi, dichteres, vrouw van Saul Halevi, dochter van de Amsterdamse rabbijn Arje Leib Löwenstam
7 Saul Halevi, ‘Hager Rav’, opperrabbijn van Den Haag, 1785, internationaal beroemde geleerde rabbijn. Jaarlijks bidden vele bezoekers bij Halevi’s graf en plaatsen er lichtjes. De grafsteen lijkt vastgehouden te worden door een reusachtige hand uit de stam van eikenboom nr.3
8 M. Lehren, bekende rabbijn in Den Haag, 1815
9 Jacques Levi Lassen, bekende Haagse zakenman/filantroop, en zijn zuster Pauline Levi Lassen,1962 / 1958 bekend van de na-oorlogse ontwikkeling van de voormalige Joodse buurt Spui-Gedempte Gracht-Voldersgracht- Bezemstraat
10 Mr. Carel Asser, belangrijk jurist, 1836
11 Jozef Asjer Lehmans, opperrabbijn van Den Haag, 1842
12 Sjalom Zurkann, schenker pand joods bejaardentehuis Newé Sjalom, Den Haag, 1846
13 Mr. Lodewijk Asser, rechter en lid Provinciale Staten, 1850
14 Prof.Mr.Dr. Jacques Oppenheim, Lid Raad van State, 1925
15 D.S. van Zuiden, geschiedschrijver van joods Den Haag, 1941
16 Mr. M.H. Godefroi, eerste joodse minister in Nederland, 1882/ 5642
17 Tobias Tal, opperrabbijn van Arnhem en Den Haag, 1898
18 Jozef Israëls, kunstschilder, 1911 / 5671
19 S.L. Verveer, kunstschilder, 1876
20 Jacob van Jacob Ferares, opperrabbijn Portugees Israëlitische Gemeente te Den Haag, 1884
21 Prof. Mr. David Simons, belangrijk rechtsgeleerde, 2000 en de schrijfster Ida Simons- Rosenheimer, 1960

Bovenstaande nummers corresponderen met nummers waarmee de grafstenen zijn gemarkeerd d.m.v. van witte paaltjes.

Begraafplaats met nummers

Legenda:

P&HD oudste deel
Portugees & Hoogduits
P Portugees deel (Sefardisch)
HD Hoogduits deel (Asjkenazisch)
HO oudste HD deel
w voormalige beheerderswoning
G glazen kunstwerk

PLATTEGROND VAN DE BEGRAAFPLAATS MET BOVENSTAANDE 21 NUMMERS

Vooralsnog niet gemarkeerd zijn de grafstenen van :

  • twee broers van de 19e eeuwse kunstschilder Salomon Verveer; de schilder Elchanon en de fotograaf Maurits;
  • Elias S. Stein (†1812) (heeft het schaakspel in Nederland geïntroduceerd);
  • de gietijzerfabrikant Enthoven;
  • familieleden van de financier Fransisco Lopes Suasso, zelf begraven op Ouderkerk aan de Amstel, die in 1688 stadhouder Willem III en Mary Stuart in staat stelde de macht over te nemen in Engeland;
  • Tobias Boas, rond 1750 een bankier van de Staten Generaal en het stadhouderlijk hof, destijds bestuurder van de Haagse Hoogduitse gemeente en voorvechter voor de rechten en vrijheden van de Joden in Holland en in het buitenland;
  • voorts liggen hier goudsmeden, hogere- en lagere ambtenaren, militairen, artsen en juristen;

Zonder grafstenen liggen echter de meesten:

  • mannen en vrouwen uit de goeddeels verpauperde Haagse jodenbuurt; marskramers, slagers, winkeliers en bedelaars en vele, vele kinderen;
  • mensen die hier tijdens de Duitse bezetting in het geheim zijn begraven.