Staande stenen

Donaties

Onze stichting heeft de ANBI- status; uw schenkingen zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting.

Naar aanleiding van rondleidingen hebben zich verschillende donateurs gemeld.

Elke donatie is bijzonder welkom op onze ING Bank rekening:
NL26 INGB 0003376801
t.n.v. Stichting Instandhouding Joodse begraafplaats ‘s-Gravenhage

Wilt u zich liever melden als donateur?
Neem dan contact met ons op.

  • L2130006
  • L2130012
  • L2130026
  • L2130027
  • Herstel bomen
  • L2470027 1e maaidag en stormschade boom
  • L2470016 kopie
  • L2470011 kopie
Volledig afhankelijk van donaties..
Om de begraafsplaats in stand te houden is jaarlijks zo’n €30.000 nodig. Dit geld is nodig voor groenonderhoud en restauratiewerkzaamheden aan metaarhuisje, muur en grafzerken. Ondanks dat de begraafplaats een rijksmonument is, is zij grotendeels afhankelijk van particuliere donateurs.
De afgelopen jaren hebben wij van onderstaande fondsen diverse malen een donatie mogen ontvangen. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor.

Kan de Joodse gemeenschap de begraafplaats niet onderhouden?

Volgens het Joodse geloof is het niet toegestaan graven te ruimen. Dit had tot gevolg dat de begraafplaats in 1906 vol was. De Joodse gemeenschap uit Den Haag is toen in Wassenaar gaan begraven. Vanaf die tijd is alleen nog bij uitzondering gebruik gemaakt van de begraafplaats.
Omdat de Joodse gemeenschap van Den Haag in de Tweede Wereldoorlog gedecimeerd is, is er op dit moment geen geld om twee begraafplaatsen te onderhouden. Dat betekent dat de oude begraafplaats voor instandhouding volledig afhankelijk is geworden van donaties en subsidies.

Vanaf Timorlaan
Substantiële bijdragen zijn verkregen van de volgende instanties en organisaties:
Ars DonandiPrins Bernhard CultuurfondsFonds 1818David Roos Weil StichtingLogo Joods LevenStichting Levi LassenNIBC logologo Den Haaglogo Rijksdienst