18 – Lodewijk Asser

Luister naar de audio versie van deze pagina

Amsterdam, 13 mei 1802 – Den Haag, 30 december 1850

“Hier rust Mr. Lodewyk Asser
In Leven Rechter in de Arrondissements Rechtbank te ‘s-Gravenhage
Lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland
Geboren te Amsterdam 2 Sivan, 5572 – 13 Mei 1802
Overleden te ‘s Gravenhage 25 Tevet, 5611 – 30 December 1850”

Naast hem rust zijn vrouw Anna Gratia.

“Hier rust Anna Gratia Asser – Weduwe Mr. Lodewijk Asser
Geboren te Amsterdam 15 Kislev 5568 – 16 December 1807
Overleden te ‘s Gravenhage 16 Tammuz 5653 – 30 Juni 1893”

mr. Louis (Lodewijk) Asser, ca. 1847Lodewijk (Louis) Asser stamt uit een vooraanstaande Amsterdamse juristenfamilie als zoon van Carel Asser-Shochet en Chaya Mozes Tobias. De stamreeks begint met Calman Nathan, geboren ca. 1638, koopman op de vlooienmarkt in Amsterdam, die in 1669 trouwt met Marian Asscher waarna hun nageslacht de familienaam Asser aanneemt.  Zijn overgrootvader is Salomon Asser, een diamantklover en makelaar in koffie. Zijn grootvader is Mozes Salomon Asser, cacaohandelaar, procureur, rechtsgeleerde en politicus.

Lodewijk studeert aan het atheneum in Amsterdam en schrijft zich op 8 mei 1820 in als rechtenstudent in Leiden, waar hij op 21 april 1823 promoveert tot doctor in de rechten. Hij is de eerste die een onderwerp uit het nieuwe Nederlandse recht kiest voor zijn academisch proefschrift.

Hij vestigt zich als advocaat in Den Haag.

Van 1834 tot 1838 is hij  rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank van eerste aanleg (de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden, op zowel burgerlijk als strafrechtelijk gebied) in Den Haag.
In 1838. wordt hij rechter.
In 1846 wordt hij verkozen voor de Raad van ‘s-Gravenhage en op 18 september 1850 wordt hij lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Lodewijk trouwt met zijn nicht Anna Gratia Marianne Asser, dochter van zijn oom Tobias Asser. Hun zoon Prof. Mr. Carel Asser wordt net als zijn vader jurist.
Hun dochter Johanna Ernestina trouwt met haar neef Prof. Mr. Tobias Michel Carel Asser, de zoon van haar oom Carel Daniël Asser, jurist en Nobelprijswinnaar.

Op Mr. Asser’s begrafenis houdt Mozes Jacob van Gigch, advocaat bij de Hoge Raad, een lofrede.

Bronnen:

  • Genealogieonline
  • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) P.C. Molhuysen en P.J. Blok
  • nl.m.wikipedia.org