31 – Mr. George Gerson Belinfante

Luister naar de audio versie van deze pagina

Den Haag, 29 mei 1837 – Den Haag, 5 september 1888

De vader van George Gerson Belinfante was Isaac Belinfante, die afstamt van een Cohen Belinfante. Latere generaties hebben het naamdeel Cohen laten vallen.

George Belinfante is als gymnasiast al redacteur van het driemaandelijkse tijdschrift Tot Nut en Oefening, bestemd voor jongeren. Kennelijk zit het schrijven de Belinfantes in het bloed. Hij gaat in Leiden studeren, promoveert op 25 juni 1859 en wijdt zich daarna aan staatkunde, rechtsgeleerdheid en letterkunde.

Hij vestigt zich als advocaat en procureur aan de Amsterdamse Veerkade 29 in Den Haag. Hij schrijft ook Kameroverzichten voor de N.R.C. en in 1866 het boek De Regering tegenover de Grondwet, door een lid van de balie.

In dat jaar, op 5 september, trouwt mr. George Belinfante met Maria Frederica Jeanette Hertzveld, met wie hij twee dochters en een zoon krijgt. Twee van zijn broers huwen met zusters van zijn vrouw: ‘gemengde’ huwelijken, hetgeen in de Sefardische gemeente niet goed werd ontvangen.

Onder de naam Sagittarius schrijft hij Parlementaire Portretten (1869). Verder verzorgt hij bijdragen aan Themis en wordt in 1878 hoofdredacteur van het Weekblad voor het Recht als opvolger van mr. A. de Pinto. Hij werkt mee aan de tweede uitgave van de afdeling Burgerlijke Rechtsvordering van Leon’s Rechtspraak, aan de Jaarboekjes voor Israëlieten en schrijft voor de Vredesbond.

In 1881 publiceert hij in De Nederlandse Spectator een artikel over zijn schoonzuster, de dichteres Estella Hijmans-Hertzveld. Zijn echtgenote, Maria Belinfante-Hertzveld is in 1884 een van oprichters van  de Vereniging tot ondersteuning van behoeftige Israëlitische kraamvrouwen Sa’adath Jelodoth.

Mr. George Belinfante overlijdt in Den Haag op 5 september 1888. Hij was een verdienstelijk parlementair journalist die heel objectief en met respect verschillende standpunten verwoordde. Bij zijn begrafenis zijn politici van alle partijen aanwezig. Hij is de eerste van een reeks Belinfante-juristen.

Bronnen:

  • De geschiedenis van de Belinfantes, waarschijnlijk een van de meest interessante Joodse families in Nederland, is uitvoerig beschreven in een artikel van I.B. van Creveld, dat te vinden is via www.nljewgen.org/1226-2. Dit artikel is geschreven door Het Gilde Den Haag.
  • Nederlandse Kring van Joodse Genealogie
  • Wikipedia
  • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek