veld 35 Voor Maaien Augustus 2019

1 x per jaar de hele begraafplaats gemaaid kost 10 duizend euro

beeld boven: veld 35 vóór het maaien – beeld onder: veld 35 na het maaien (Augustus 2019)

veld 35 Na Maaien Augustus 2019
Er wordt jaarlijks een zodanig maairegime uitgevoerd dat er sprake is van verschraling.

Dit ter voorkoming van het ontstaan van een dikke grasmat, onnatuurlijk in dit schrale oud binnenduingebied. Hiertoe wordt al het maaisel verwijderd – ook dat van tussen de grafstenen – en vervolgens op de begraafplaats op een compostplaats gedeponeerd.
Het maaiproces vindt met zorg plaats teneinde de grafstenen niet te bekrassen.