Graf Samuel Verveer

Wandelroute

Door een groep vrijwilligers zijn in de afgelopen maanden beknopte geschiedenissen opgetekend van 25 meer of minder bekende Joodse Nederlanders die op de oude Joodse begraafplaats zijn begraven.

Deze korte achtergrondverhalen zijn bij een bezoek aan de begraafplaats met telefoon of tablet toegankelijk via de bij de grafstenen geplaatste QR-codes en zo te lezen. Een online “virtuele wandelroute” is ook beschikbaar.

Zie verder op deze website onder joodsebegraafplaats.nl/verhalen.

Binnenkort zullen de verhalen ook worden ingesproken en op dezelfde manier toegankelijk zijn.

Gestreefd wordt naar het nog toevoegen van geschiedenissen van enkele hier begraven onbekende Joodse Nederlanders die van betekenis zijn geweest voor het Joodse leven in Den Haag.

Het project wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van o.a. de Stichting Joods Leven Den Haag.